VALENTINA SHOP
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Po-Pi 11:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Záruka pre každú zákazníčku :

 1. Ak Vám šaty zakúpené v našom internetovom obchode nesadnú veľkosťou, radi Vám ich vymeníme za inú veľkosť.
 2. Ak Vám šaty zakúpené v našom internetovom obchode nesadnú ako model na postave, radi Vám šaty vymeníme za iný model.
 3. Šaty vyrobené na mieru podľa rozmerov zadaných zákazníčkov, žiaľ nie je možné ani vymeniť ani vrátiť ( za žiadnych okolností ).

Naším cieľom je, aby ste boli spokojné a využili šaty na príležitosť na ktorú ste si šaty u nás kúpili.

Neváhajte nás kontaktovať mailom na eshop@valentinashop.sk 

 

  1. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na webovej stránke.

  2. Pri objednávaní cez internet uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

   • Ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.
   • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania alebo sídlo
  3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

  4. Predávajúci sa zaväzu splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote 2 až 8 týždňov ( resp. 60 dní ). Vybrané modely, ktoré sú na sklade na Slovensku majú dodanie do 3 dní. Všetky modely majú uvedenú približnú dodaciu lehotu. Väčšina modelov v ponuke je na sklade u výrobcu alebo u dodávateľa. Upozornenie : vzhľadom na situáciu ktorá momentálne vládne na celom svete, upozorňujeme, že niektoré objednávky môžu meškať a to z dôvodu karantény balíkov.

  5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

  6. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku ( čo sa nevzťahuje na dobierku zaslanú SP- kde doklad o zaplatení je potrebné si priamo vyžiadať na SP ) . Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny ,dostane kupujúci e-mailom.
  7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu , že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanov. par. 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru.
  8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
  1. V prípade, že zákazník neprevezme tovar ktorý je zaplatený, bude zákazníkovi naúčtovaný poplatok ako požičovné v plnej hodnote uhradenej faktúry. Platba nebude zákazníkovi vrátená ak si zákazník objednaný tovar neprevezme a bude vrátený predajcovi.  V prípade, že zákazník vráti znehodnotený tovar ( poškodený, špinavý, majúci stopy nosenia ) bude zákazníkovi zaúčtovaný poplatok ako za požičanie v plnej hodnote faktúry, ktorú zákazník zaplatil.
  2. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Pri odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka pred odoslaním objednávky zo strany prevádzkovateľa eshopu, bude zákazníkovi naúčtovaný storno poplatok ako požičovné v plnej hodnote uhradenej faktúry.

  3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa prevzatia zásielky na Slovenskej pošte späť poštou na reklamačnú adresu :

                   reklamačnú adresu nájdete na každom balíčku.

                   balíky zákazníkom zasielame z rôznych miest a preto aj reklamačná adresa môže byť                             odlišná. 

                   preto je potrebné zasielať prípadné reklamácie na adresu ktorá je uvedená na balíku.

 1. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar  kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti  v  originálnom obale . Aby sme vedeli vašu reklamáciu prevziať a spracovať je potrebné, aby kupujúci zaslal na  eshop@valentinashop.sk  podacie číslo zásielky. Ak tak kupujúci neurobí, môže sa stať že sa zásielka vráti k odosielateľovi späť za čo predávajúci nezodpovedá. V takom prípade stráca kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku  predávajúci nepreberá. Predávajúci kupujúcemu vráti peniaze za vrátený tovar vo forme peňažnej poukážky, ktorá je vystavená v hodnote vráteného tovaru. Peňažná poukážka obsahuje evidenčné číslo a je ju možné uplatniť v internetovom obchode do 24 mesiacov od jej vydania. Inú formu vrátenia peňažných prostriedov za vrátený tovar nie je možné zvoliť. Peňažná poukážka môže byť použitá aj na iné meno, nie len na meno kupujúceho. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu  dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je  najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými  nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil  kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný  predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14  dní odo dňa, keď  bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej  zmluvy. Úhrada bude uskutočnená peňažnou poukážkou na mail zákazníka ( podľa údajov uvedených v Odstúpení od  Zmluvy ) ďalšie poplatky sa už neúčtujú .

 2. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 3. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

 4. Kupujúci ma právo zrušiť objednávku do 24 hodín od zaslania objednávky: písomnou formou  na e-mail alebo telefonicky  . Po uhradení objednávky zo strany zákazníka už nie je možné objednávku zrušiť. Dôvodom je, že ihned ako je prijatá platba za objednaný tovar je objednávka objednaná a uhradená u výrobcu/dodávateľa. Objednávka je záväzná pre obe strany. Ak zákazník trvá na zrušení objednávky neskôr ako je 24 hodín, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške uhradenej faktúry ako požičovné.
 5. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 7. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

  Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 9. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

  Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v podobe peňažnej poukážky v plnej hodnote uhradenej faktúry, a túto poukážku má zákazník možnosť využiť do 24 mesiacov od vystavenia na nákup tovaru podľa vlastného výberu.

 10. Osobné údaje a ich ochrana

  23.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

  23.2. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode.

  23.3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho

  23.4. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 23.1. a to na účely uvedené v bode 23.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  23.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 23.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

  23.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

  23.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

  23.13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  23.14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 23.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  23.23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 23.2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:


  Slovenská pošta, a.s.
  Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36 631 124
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

 

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy..
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.7. 2016 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.

Zároveň si vyhradzujeme obchodné podmienky kedykoľvek upraviť podľa potreby.


Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci :

VALENTINA SHOP LTD.
ENTERPRISE HOUSE 2 PASS STREET
OLDHAM
MANCHESTER
UNITED KINGDOM
OL9 6HZ

 

Ďakujem , za Váš nákup a prajem pekný deň.

 

 

 

                                

SPOLOČENSKÉ a SVADOBNÉ ŠATY veľkoobchod a maloobchod
Logo
Spoločenské a svadobné šaty
eshop@valentinashop.sk
Po-Pi 11:00 - 17:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk